100 jaar EC in Nederland

100 jaar EC in Nederland

In 2010 bestond Christian Endeavour in Nederland 100 jaar (de juiste datum is niet bekend, maar kort na juli 1910 begon W.H. Tielrooij het eerste EC-werk in Den Helder). Wij hebben dit met al onze vrienden, leden en oud-leden gevierd op zaterdag 16 oktober 2010 in Putten. Zie hieronder voor een uitgebreider verslag.


Jubileumboek 100 jaar EC in Nederland

Alle exemplaren van het jubileumboek “100 jaar EC in Nederland” die op de reünie in Putten te koop waren zijn inmiddels op. Maar dat is geen probleem. Het boek is nog steeds te krijgen.

Titelpagina jubileumboek

Dat kan op twee manieren:

1) bestellen via de boekhandel. ISBN-nummer: 9781616278540. Uitgever is shopmybooks.com, en als auteur staat J.S. Kaastra (red.) vermeld.

2) Rechtsreeks bestellen bij de uitgever via internet. Het boek kost € 18,50 inclusief b.t.w, en voor Nederland zijn de verzendkosten € 2,67.


Verslag reünie 16 oktober 2010

Op zaterdag 16 oktober 2010 vierden wij het 100-jarig bestaan van de EC in Nederland met een reünie. De feestelijkheden vonden plaats in Putten, waar de Andreaskerk tot onze beschikking stond. Er waren ongeveer 80 leden en oud-leden op komen dagen. Het was een waar genoegen om weer zoveel oude bekenden terug te zien, soms na tientallen jaren! Er was dan ook nauwelijks genoeg tijd om weer even met iedereen bij te kletsen, ondanks de ruime hoeveelheid tijd die daarvoor was ingepland. Uit het buitenland waren de wereldbondvoorzitter, Kalman Adorjan uit Roemenië, en de wereldbondsecretaris, Andreas Rudolph, present om ons te feliciteren. Maarten en Hanneke van Staveren verrasten ons met drie gigantische taarten in de vorm van de cijfers 1, 0 en 0 (advertentie: belangstelling voor zulke taarten: zie http://www.stichtingaroon.nl. Het eerste stuk werd feestelijk aangeboden aan het oudste aanwezige lid, Louise Kok. We hebben veel met elkaar gezongen onder leiding van Fred Roest, begeleid op de piano door Charles Groot (inderdaad de bekende, en ja, ook hij was EC-lid!), op het orgel door Sietse Wassenaar.

In de middag kregen we de groeten van de wereldbond (Kalman Adorjan sprak ons zelfs toe in het Nederlands). Nico Raatgever bemoedigde ons met een korte meditatie over een Bijbelgedeelte. Het eerste exemplaar van het jubileumboek werd na een korte presentatie feestelijk aangeboden aan Hans Huijsman, die zich bijzonder had ingespannen om veel adressen te vinden en mensen uit te nodigen. Het koste heel wat moeite, maar met de deskundige hulp van Harold van Garderen, en het draadloze netwerk van de buurman van de kerk, kon toch (op de parkeerplaats voor de kerk) een life-verbinding met Karsten van Riezen in Azië tot stand worden gebracht (terwijl deze laatste net in de trein stilstond op een station). Dit alles was een fraai staaltje van EC-improviseren, en het contact was wederzijds bemoedigend. Een verrukkelijk warm en koud buffet stond vervolgens gereed voor de hongerige maar nog lang niet uitgeprate deelnemers van de dag. Als afsluitend hoogtepunt mochten we eindigen met ons zo vertrouwde bondslied. Met dank aan allen die in woord en daad hebben bijgedragen aan het welslagen van deze reünie, maar boven al aan God keerden we terug naar huis.

Wij kunnen hier maar een beperkt aantal foto’s plaatsen. Voor veel meer foto’s zie het album hiernaast (met dank aan de fotografen Ted Eyffius, Harold van Garderen en Gosse Kaastra). Wie nog meer foto’s heeft van de reünie: meldt dit even en we zetten ze er graag bij op de website!