EC actief

 

Vrijwilligerswerk doen?

Heb je belangstelling om voor een bepaalde periode (een paar weken tot een jaar) vrijwilligerswerk te doen in EC verband? Wij hebben het

WCEU International Exchange Program for Volunteers. Als je als vrijwilliger in een ander land werkt krijg je een andere kijk op een vreemde cultuur maar ook op je eigen cultuur. Je kunt uit eerste hand de wereldwijde eenheid in Christus ervaren, en banden opbouwen met christenen in andere landen. Voor meer informatie over de actuele mogelijkheden mail naar Thomas Kroeck:

thomas.kroeck [at] ec-jugend.de

In het algemeen zijn de vrijwilligers jonge mensen (typisch 18-30 jaar) die nog niet al hun diploma’s behaald hoeven te hebben, maar die voor een bepaalde tijd christelijk of liefdadig werk willen doen. Van een vrijwilliger in deze programma’s wordt verwacht dat deze zijn eigen reis en ziektekostenverzekering betaalt. De gastinstelling verzorgt gratis accomodatie, maaltijden en soms zakgeld. Op dit moment zijn er mogelijkheden in Engeland, Duitsland, India, Letland, Lithauen, Mexico, Roemenië en de Verenigde Staten.

Zendingsproject

Geen tijd voor vrijwilligerswerk? Dan heb je vast wel wat geld over voor ons zendingsproject. Wij steunen altijd EC-ers wereldwijd  die werkzaam zijn op het zendingsveld. De laatste tijd hebben we o.a. EC werk in Guatemala gesteund, en hebben jarenlang een project in Sierra Leone gehad. Op dit moment ondersteunen we Bijbelvertaalwerk in Azië. Giften blijven altijd welkom (zie onder contact).

Buitenactiviteiten met je jeugdgroep?

zie http://www.flevoadventure.nl/