Bondslied

Bondslied

Al ver voor de tweede wereldooorlog kende Christian Endeavor Nederland het hieronder weergegeven Bondslied. De oorspronkelijke tekst is van John Fawcett (1739-1817), de melodie van H.G. Nägeli (1773-1836). Het is onbekend wie deze Nederlandse vertaling heeft gemaakt.

 

1. Gezegend zij de band,

die ons bindt in de Heer,

die band, door Jezus zelf gelegd,

blijft tot zijn wederkeer.

 

2. Wij leggen voor zijn troon

al onze beden neer,

één hart, één ziel in leed en vreugd

want dat behaagt de Heer

 

3. En scheiden onze paân,

dan is ons afscheidswoord:

tot wederziens op Sions top,

in ’t heerlijk, zalig oord.

 

4. Die blijde hoop versterkt

bij strijd en tegenslag

wij wandlen wachtend op de Heer

en op zijn grote dag.

 

5. Dan worden wij gans vrij

van zond’en treurigheid,

want daar regeert de liefde alleen

tot in all’ eeuwigheid.