financiën

 

Jaaroverzicht 2020

inkomsten & uitgaven

Inkomsten Uitgaven
Giften Zending 1390.00 Betalingskosten bankrekening 120.70
Contributies 90.00 Deelname Missie Nederland 200.00
Giften Algemeen* 490.00 Jaarlijkse bijdrage WCEU (Wereldunie) 50.00
Rente 0.00 Secretariaatkosten (voornamelijk nieuwsbrief) 0.00
Tekort 20.70 Zendingsprojecten Azië 1200.00
Kosten webpagina twee jaar (dit jaar nihil) 0.00
Incidentele gift WCEU 420.00
Totaal 1990.70 1990.70

Giften algemeen omvat ook bijdragen in de kosten van de vergadering van het Wereldbondbestuur in Nederland

Beloningsbeleid

Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.