financiën

 

Jaaroverzicht 2022

inkomsten & uitgaven

Inkomsten Uitgaven
Giften Zending 1400.00 Betalingskosten bankrekening 168.17
Contributies 35.00 Deelname Missie Nederland 200.00
Giften Algemeen 190.00 Jaarlijkse bijdrage WCEU (Wereldunie)** 550.00
Giften WCEU 1100.00 Doorgeven giften WCEU 1100.00
Rente 3.69 Secretariaatskosten (voornamelijk nieuwsbrief) 26.60
Tekort 516.08 Zendingsprojecten Azië 1200.00
Kosten webpagina twee jaar (volgt weer 2023) 0.00
Totaal 3244.77 3244.77

 

* inclusief een nabetaling van 400 Euro voor 2021

Beloningsbeleid

Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.