financiën

                                                               Jaaroverzicht 2019

inkomsten & uitgaven   

Inkomsten Uitgaven
Giften Zending  1225.00 Betalingskosten bankrekening 140.24
Contributies 85.00 Deelname Missie Nederland 200.00
Giften Algemeen* 1605.00 WCEU (Wereldunie) 50.00
Rente 6.30 Secretariaatkosten (voornamelijk nieuwsbrief) 22.60
Tekort 511.59 Zendingsprojecten AZië 1200.00
Kosten webpagina twee jaar 83.65
Kosten vergadering Wereldbond in Nederland 1736.40
Totaal 3432.39 3432.39

Giften algemeen omvat ook bijdragen in de kosten van de vergadering van het Wereldbondbestuur in Nederland

Beloningsbeleid

Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.