financiën

 

Jaaroverzicht 2021

inkomsten & uitgaven

Inkomsten Uitgaven
Giften Zending 1220.00 Betalingskosten bankrekening 122.15
Contributies 40.00 Deelname Missie Nederland 200.00
Giften Algemeen* 500.00 Jaarlijkse bijdrage WCEU (Wereldunie) 150.00
Rente 0.00 Secretariaatkosten (voornamelijk nieuwsbrief) 8.00
Tekort 3.79 Zendingsprojecten Azië 1200.00
Kosten webpagina twee jaar 83.64
Totaal 1763.79 1763.79

Giften algemeen omvat ook bijdragen in de kosten van de vergadering van het Wereldbondbestuur in Nederland

Beloningsbeleid

Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.