Onze naam

Vreemde naam?


Internationaal wordt de naam Christian Endeavor (USA) of Christian Endeavour (GB) gevoerd. Daarbij gebruikt men de afkorting CE. In de meeste landen en talen wordt de zelfde afkorting gebruikt. Zo kennen de Spaanstalige landen de naam Esfuerzo Cristiano, en kent men ons in Duitsland als Entschieden für Christus. In Nederland heeft men – vermoedelijk uitgaande van deze naam van onze buren – aanvankelijk gekozen voor Ernstig Christendom. Later is deze wat zwaar klinkende naam veranderd in Eén in Christus. Onze statutaire naam luidt – mede om historische redenen – nog steeds Nederlands Verbond van Jeugdbonden “Eén in Christus“, en statutair zijn wij al sinds mensenheugenis gevestigd in Amsterdam.


Overigens gebruiken sommige landen om diverse redenen ook een totaal andere naam. Zo staan wij in Hongarije en Roemenië bekend als de Bethanië beweging (zie de links onder EC Internationaal).