Privacy regeling

Privacy regeling

Ledenadministratie

Van onze leden en donateurs houden wij uitsluitend de volgende gegevens bij:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoon (voor zover doorgegeven)
  • e-mail (voor zover doorgegeven)

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor mailings aan onze leden of donateurs. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt. De gegevens worden bewaard in een excel bestand op een computer bij een van de bestuursleden die aan de normale beveiligingseisen voldoet. De gegevens worden dus niet bij een cloud service of anders op internet toegankelijk gemaakt, ook niet via onze website.

Bankrekeningnummers zijn ons bekend voor zover de leden daarvan gebruik maken voor het overmaken van contributies of giften. Deze gegevens zijn alleen passief bekend aan de penningmeester en staan opgeslagen op de internetbankierensite van onze bank, maar worden niet actief gebruikt voor enig doel.

Overig

Onze privacy regeling is geheel in overeenstemming met het gemelde op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.