jaarverslag

Jaarverslag 2020

Het EC-bestuur kwam in 2020 geen enkele keer bijeen voor een vergadering. Wat besproken moest worden, ging via mail, zoom of telefoon. De Algemene Ledenvergadering vond al in februari plaats en kon daardoor nog bij voorzitter Jelle Kaastra plaatsvinden. Ook de activiteiten van het EC wereldbestuur vonden digitaal plaats, bezoeken en contacten waren online.

De laatste bijeenkomst in een grote groep was de inzegening van Klaus Göttler, de nieuwe Duitse Algemene Secretaris (Generalsekretär des deutsche EC Verbandes) op 8 maart in Kassel.

De jaarlijkse board meeting van het EC wereldbestuur – gepland in Lancaster/USA – ging eveneens via een ZOOM meeting. Dat was een hele belevenis, want General Secretary Dr. Dave Coryell moest zo plannen dat iedereen aanwezig kon zijn, van Australië, Samoa, Hawaii, Korea, India, Roemenië, Libanon, Nigeria, Nederland tot Mexico en Peru.

Er zijn twee Nieuwsbrieven verzonden: voor de zomer en in de adventstijd.

Het Zendingsproject heeft weer iets meer dan het streefbedrag van € 1.200,– opgebracht. We bedanken de meelevende gevers van harte en het bedrag is eind december weer overgemaakt naar onze veldwerkers die in de volgende Nieuwsbrief weer verslag zullen uitbrengen over de besteding van het projectgeld.

De EC heeft wereldwijd te kampen gehad met de gevolgen van de pandemie: er kon weinig tot geen jeugdwerk gedaan worden ter plaatse en op locatie. Gelukkig zijn er bepaalde kampen en activiteiten doorgegaan, waar het kon en hebben we in de hele wereld de beschikking over technische hulpmiddelen en zijn er ook bij de EC creatieve en technische mensen die ervoor zorgen dat er ondanks tegenslagen veel gedaan kan worden.

Wij danken onze opgestane Heer voor de liefde en inspiratie die Hij ons geeft en gaan in Zijn spoor gezegend en vol vertrouwen door!

Harry H. Wedekind, secretaris