jaarverslag

Jaarverslag 2019

Het EC-bestuur kwam in 2019 een keer bijeen voor een vergadering. Andere momenten werden via de mail gedaan en tijdens de board meeting van het wereldverbond hebben we ook nog enkele zaken besproken.

Op 16 maart vond de Algemene Ledenvergadering te Zeist plaats.

Voor het Zendingsproject is het streefbedrag van € 1.200,– opnieuw behaald. We danken alle gulle gevers voor hun bijdrage. Met dit bedrag leveren wij een kleine bijdrage in het doorgeven van het Evangelie via verhalenvertellers die in de dorpen in Azië mensen in hun eigen taal Bijbelverhalen vertellen.

In april/mei nam de secretaris deel aan de EC Leadership Training in Conwy/Wales, waar de EC nog een vakantie huis heeft. General Secretary Dave Coryell leidde deze Europese leiderschapstraining.

Aansluitend had hij in Noord-Ierland een ontmoeting met het Ierse EC-bestuur en overnachtte hij bij Ruth en Brian Agnew. Ruth is de presidente van de Ierse EC.

EC wereldbestuursvergadering in Nederland 16 t/m 21 oktober 2019

In de gloednieuwe groepsaccommodatie van RCN Zeewolde was het bestuur van de wereldwijde EC bijeen van woensdag t/m zondag.

Dit was de plek om met ongeveer 20 personen te vergaderen, want alles kon op één locatie plaatsvinden: slapen, eten, vergaderen en de informele contacten tussendoor en na afloop van de vergaderingen. Deborah en ondergetekende waren druk met voorbereidingen, de logistiek en de organisatie.

Andy Müller, jeugdwerker van de Duitse EC, presenteerde het nieuwe Duitse EC model “Jeugdwerk in 4D” en Josh Good liet zien, hoe de EC zich nu in de V.S. presenteert. Hun aanpak heeft geleid tot een enorme opleving van het EC-werk in de Verenigde Staten. Steeds meer kerken en groepen zien in dat de EC principes een enorm goed middel zijn om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten en het geestelijk leven te versterken. Ook in Duitsland komen steeds meer aanvragen ook van kerken en groepen, waarop de EC zich in het verleden nooit heeft gericht.

Op vrijdag 18 oktober bezochten we Open Doors en zaterdag 19 oktober waren voorzitter Jelle Kaastra en penningmeester Jürgen Verbaarschott aanwezig om de bestuursleden een stuk van Nederland te laten zien. Jon Stewart, de penningmeester van de wereldwijde EC, vond deze vergadering de beste die hij ooit had meegemaakt: inhoudelijk, organisatorisch en qua accommodatie. Ze willen terugkomen …

De EC is weer een beweging die in beweging is, met name door de visionaire aanpak van General Secretary Dave Coryell.

Harry H. Wedekind, secretaris