jaarverslag

Jaarverslag 2022

Het EC-bestuur kwam in 2022 geen enkele keer bijeen voor een vergadering. Wat besproken moest worden, ging via mail, zoom of telefoon.

De Algemene Ledenvergadering vond op 29 januari 2022 plaats.

Er is in de adventstijd een Nieuwsbrief verstuurd.

De activiteiten van het EC wereldbestuur vonden weer plaats, de jaarlijkse bestuursvergadering kon de secretaris in september bijwonen in Lancaster (USA). General Secretary Dave Coryell en Josh Good hebben ons bijzonder gastvrij ontvangen. Iedereen kon in gastgezinnen overnachten en de vergaderingen vonden in de plaatselijke kerk plaats, waar we ook warm welkom geheten werden.

De voorbereidingen voor de wereldconferentie draaien op volle toeren. De secretaris heeft onder het motto GO-HARRY-GO een sponsoractie op poten gezet.

Per kilometer of hoogtemeter kan een bedrag worden afgesproken of een rond bedrag voor de hele toer van ongeveer 480 kilometer.

De opbrengst is 50% voor de projecten van de wereld EC en 50% voor de sociaal-missionaire projecten van de Duitse EC in India.

Het streefbedrag voor Zendingsproject ( € 1.200,–) is weer overgemaakt. We bedanken de meelevende gevers van harte.

De Prayerweek – de internationale EC gebedsweek rond de oprichtingsdatum van de EC op 2 februari 1881 – kreeg steeds meer belangstelling. Jongeren uit de hele wereld deden mee, stonden in contact en het gebedsprogramma werd in diverse talen vertaald.

Wij danken onze opgestane Heer voor de liefde en inspiratie die Hij ons geeft en gaan in Zijn spoor gezegend en vol vertrouwen door!

Putten, 23-01-2023

Harry H. Wedekind

(secretaris)