jaarverslag

Jaarverslag 2021

Het EC-bestuur kwam in 2021 geen enkele keer bijeen voor een vergadering. Wat besproken moest worden, ging via mail, zoom of telefoon.

De Algemene Ledenvergadering vond niet plaats. Gelukkig waren er geen noodzakelijke beslissingen te nemen en waren er eveneens geen bestuursverkiezingen.

De activiteiten van het EC wereldbestuur vonden veelal digitaal plaats, maar de jaarlijkse bestuursvergadering kon door Deborah Wedekind en de secretaris worden bijgewoond in Mücke in Duitsland, op de locatie waar in 2023 de wereldconferentie gehouden zal worden.

Deborah is voorzitster van het organisatiecomité.

Er zijn twee Nieuwsbrieven verzonden: voor de zomer en in de adventstijd.

Het streefbedrag voor Zendingsproject ( € 1.200,–) is weer overgemaakt. We bedanken de meelevende gevers van harte.

Voorzitter Jelle Kaastra ontmoette onze zendingswerkers, die in de zomermaanden in Nederland verbleven. Ze bespraken de besteding van het projectgeld en besloten geld zo te besteden, waar het op dat moment het dringendst nodig is. Dat zal in de volgende Algemene Ledenvergadering worden toegelicht.

De Prayerweek – de internationale EC gebedsweek rond de oprichtingsdatum van de EC op 2 februari 1881 – kreeg steeds meer belangstelling. Jongeren uit de hele wereld deden mee, stonden in contact en het gebedsprogramma werd in diverse talen vertaald.

Wij danken onze opgestane Heer voor de liefde en inspiratie die Hij ons geeft en gaan in Zijn spoor gezegend en vol vertrouwen door!

Harry H. Wedekind, secretaris